Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej

Żywność modyfikowana (transgeniczna)

Żywność modyfikowana genetycznie, skrót GMO stanowi około połowy światowych upraw. Potrzeba zapewnienia sobie dużej ilości pokarmu towarzyszyła człowiekowi od początku jego istnienia. Pragnąc zabezpieczyć swój byt i walcząc o przetrwanie przez wieki uczył się nowych metod uprawy roślin i hodowli zwierząt.

Strzykawka, pomidor 

Wymyślał coraz doskonalsze sposoby pielęgnacji roślin, wzbogacania gleby i ochrony swych zasiewów przed szkodnikami. Jednak dopiero wiek XX przyniósł rewolucyjne odkrycie naukowe, które spowodowało zmianę sposobu myślenia na temat poprawy jakości i zwiększenia ilości produktów żywnościowych. Postęp ten zawdzięczamy genetyce, młodej gałęzi nauki, zajmującej się badaniem cech dziedzicznych organizmów żywych. Jej młodsza siostra, inżynieria genetyczna, zajęła się włączaniem do żywych komórek genu obcego organizmu. Tą metodą zaczęto ulepszać gatunki warzyw, owoców i zwierząt hodowlanych.

Do modyfikacji używa się dziś genów roślin, zwierząt, a także ludzi. Zabiegi biorące udział w tym procesie wpływają na zmianę wartości odżywczej, przyspieszają wzrost, zwiększają zawartość białka, odporność na choroby, szkodniki, w końcu poprawiają smak i wygląd żywności. Wyprodukowane przy użyciu opisywanych metod artykuły żywnościowe można już znaleźć w sklepach niemal na całym świecie.

Jednym z pierwszych produktów ze zmienionym kodem genetycznym były pomidory, wyhodowane w Ameryce Północnej. Dzięki zmianie ich naturalnych cech powstała odmiana długo zachowująca świeżość i twardość owoców. Ułatwiło to ich transport i przechowywanie. Obecnie powszechnie zmienia się cechy zbóż. Kukurydza jest słodsza i soczystsza niż dawniej, a ziemniaki zawierają więcej skrobi.

Żywność transgeniczna stanowi około połowy światowych upraw. Największymi jej producentami są Stany Zjednoczone, Kanada i Argentyna. W Polsce produkty żywnościowe o zmienionym kodzie genetycznym (GMO) nie są dopuszczone do obrotu. Zatwierdzona przez nasz parlament ustawa zajmująca się tym zagadnieniem głosi, że „zamierzone uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska w celach eksperymentalnych lub wprowadzenie do obrotu produktu, który zawiera organizmy genetycznie zmodyfikowane lub składające się z takich części, wymaga zezwolenia ministra środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa".

W naszym kraju prowadzone są doświadczenia, mające na celu stworzenie nowych, ulepszonych gatunków roślin i zwierząt. Zasiewów eksperymentalnych warzyw i owoców dokonuje się na specjalnie wyznaczonych polach, z których plony nie trafiają na półki sklepów, lecz pod mikroskopy laboratoriów genetycznych. Sukcesem naukowym zakończyło się wszczepienie karpiowi genu ludzkiego, stymulującego wzrost ryby, stworzenie trasgenicznego królika i krzyżówki kozy z owcą.

Mimo że w Polsce istnieje zakaz sprzedaży żywności modyfikowanej, nie ma pewności, czy sprowadzane do nas zboże i warzywa nie są zmienione genetycznie. Kraje Unii Europejskiej mają obowiązek znakowania takich produktów w specjalny sposób, jednak zasady tej nie przestrzegają nie zrzeszone kraje Europy i państwa pozaeuropejskie. Konsekwencje spożywania zmienionej genetycznie żywności nie są jeszcze do końca znane. Ulepszanie natury nie zawsze wychodziło człowiekowi na zdrowie, więc i w tym wypadku lepiej podchodzić do tego problemu z rezerwą.

W świetle nauk biomedycznych ulepszone produkty żywnościowe mogą powodować alergie oraz uodporniać organizm człowieka na działanie niektórych antybiotyków. Warzywa zawierają składniki odstraszające owady, czyli charakteryzują się pewną toksycznością. Zachodzi więc obawa, że po długim czasie ich spożywania organizm skumuluje dużą dawkę trucizn, które będą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Doświadczenia genetyczne budzą także wątpliwości natury moralnej. Okazuje się bowiem, że zwierzęta ze zmienionym kodem genetycznym cierpią na wiele przykrych dolegliwości. Ludzki gen wzrostu wprowadzony do organizmu świń powoduje przyrost ich wagi, przyczyniając się jednocześnie do poważnego upośledzenia wzroku i cierpień, spowodowanych przez artretyzm.

Transgeniczne owce, hodowane dla niezwykle gęstego runa, są mało odporne na zmiany temperatur i często chorują. Niepokój budzą także eksperymenty z genami ludzkimi, których celem jest wyprodukowanie mleka identycznego z kobiecym. Wprowadzanie do codziennej diety żywności GMO ma zwolenników i przeciwników.

Lepiej więc poczekać z decyzją spożywania takich produktów do czasu, gdy znane będą wszystkie skutki tej metody. Do negatywnych konsekwencji, które mogą się pojawić w wyniku spożywania żywności transgenicznej należą alergie oraz uodpornienie bakterii układu pokarmowego ludzi i zwierząt hodowlanych na antybiotyki. Nieznane są natomiast długofalowe skutki uboczne spożywania tej żywności.Encyklopedia medycyny naturalnej | U źródła natury

Inżynieria genetyczna wykorzystanie

Inżynierię genetyczną wykorzystuje się w:
 •  produkcji żywności;
 •  produkcji artykułów ze zmienionymi genetycznie mikroorganizmami w formie kultur bakteryjnych, np. kultury jogurtowe;
 •  przemyśle farmaceutycznym przy wytwarzaniu hormonu wzrostu;
 •  medycynie - uzyskiwanie organów do transplantacji;
 •  górnictwie i przemyśle petrochemicznym do odsiarczania paliw;
 •  oczyszczalniach ścieków;
 •  rekultywacji skażonych terenów;
 •  przemyśle tekstylnym, skórzanym oraz celulozowo-papierniczym. 

Zalety genetycznego modyfikowania żywności:

 •     powoduje wzrost składników odżywczych, np. białka. skrobi;
 •     rośliny poddane temu procesowi mogą być uprawiane na różnych glebach i w różnym klimacie;
 •     wpływa na uodpornienie produktów na niektóre bakterie;
 •     powoduje uodpornienie roślin na działanie środków chemicznych, które niszczą chwasty;
 •     plony z upraw roślin transgenicznych są bardzo obfite, a produkty, otrzymywane z nich trwalsze.

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój adres e-mail:

Delivered by FeedBurner

Wesprzyj medycopedięReklama
Spirulin plus

Online

Wszystkich Online: 7
Gości: 0
Roboty: robot Bot, robot Bot, robot Bot, Google Bot, robot Bot, robot Bot, crawl Bot

Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej
Add comment

Dodaj komentarz

(przeładuj obrazek)