Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej

Opóźniony rozwój i wzrastanie

Rodzicom często towarzyszy lęk, czy ich dziecko rozwija się we właściwym tempie, czy ma odpowiednią dla swojego wieku masę i długość ciała. Aby ocenić rozwój malucha, należy porównać jego wymiary z grupą rówieśników. W tym celu można posłużyć się tzw. siatkami centylowymi. Wykorzystuje się je do oceny masy i długości ciała, obwodu głowy, klatki piersiowej oraz tempa wzrastania.
 
Chłopiec
 
Najczulszym parametrem rozwoju fizycznego jest masa ciała. Zaburzenia rozwoju rozpoznaje się, jeśli w pierwszych dwóch latach życia waga dziecka wynosi mniej niż 80% optymalnej masy ciała jego rówieśników z tą samą masą urodzeniową. Opóźnienie rozwoju dotyczy również mowy i czynności motorycznych.
 
Objawy opóźnionego rozwoju dziecka
 
Charakterystyczne objawy to:
  •  kiwanie się, uderzanie głową o ścianę (samostymulacja);
  •  nadmiernie ostrożne postępowanie w kontaktach z innymi ludźmi;
  •  dziecko niechętnie przytula się do rodziców, nie interesuje się otoczeniem, preferuje zabawę przedmiotami nad zajęcia z rówieśnikami.
 
Przyczyny opóźnionego rozwoju dziecka
 
Do zaburzeń wzrostu dochodzi na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem organizmu na pewne składniki a ich podażą. Najczęściej stosowany jest podział na przyczyny organiczne i nieorganiczne, chociaż mogą występować one łącznie.

Przyczyny organiczne to choroby ostre i przewlekłe, wpływające na upośledzenie prawidłowego odżywiania, wchłaniania oraz wydalania lub powodujące nadmierne zapotrzebowanie energetyczne.

Przyczyny nieorganiczne orzeka się, gdy nie stwierdza się nieprawidłowości fizjologicznych, natomiast do spowolnienia rozwoju dochodzi na skutek zaburzeń emocjonalnych lub braku pobudzających bodźców środowiskowych (wśród nich opieka środowiska rodzinnego, a zwłaszcza matki). Niekorzystny wpływ na rozwój dziecka ma także przebieg ciąży (choroby matki, stosowane przez nią używki) i porodu, sposób żywienia dziecka, zaburzone relacje między rodzicami a dzieckiem, a także złe stosunki panujące w rodzinie.
Encyklopedia medycyny naturalnej | U źródła natury

Opóźniony rozwój dziecka, leczenie naturalne

Niekiedy decydujące znaczenie w leczeniu ma uzdrowienie relacji między dzieckiem a rodzicami. Konieczne jest poświęcenie wychowaniu malucha więcej czasu i większe zaangażowanie w ten proces obojga opiekunów.

Opóźniony rozwój dziecka, dietetyka, niedobory żywieniowe

Dieta powinna być dobrana do potrzeb i upodobań dziecka. Musi dostarczać odpowiedniej liczby kalorii, substancji budulcowych, witamin i składników mineralnych. Zalecane jest częste podawanie w niewielkich porcjach wysokokalorycznych posiłków.
 
Konieczne jest uzupełnianie niedoborów pokarmowych, przy czym nie oceniona w tym przypadku jest pomoc dietetyka, który zaleci odpowiedni sposób żywienia dziecka w zależności od potrzeb i nawyków malca oraz możliwości finansowych rodziców. W krańcowych przypadkach niedożywienia konieczne bywa umieszczenie dziecka w szpitalu, w celu szybkiego wyrównania niedoborów żywieniowych.

Deficyty rozwojowe dziecka, terapia zajęciowa

Rehabilitanci pomogą dobrać odpowiedni zestaw ćwiczeń stymulujących fizyczny i intelektualny rozwój dziecka. Właściwie prowadzona fizykoterapia ma na celu dostarczenie odpowiednich bodźców stymulujących rozwój dziecka.

Deficyty rozwojowe dziecka, psychoterapia

Korzystne jest zwrócenie się o pomoc do psychologa, w celu ustalenia przyczyn zaburzonych relacji panujących w rodzinie i metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój adres e-mail:

Delivered by FeedBurner

Wesprzyj medycopedięReklama
Spirulin plus

Online

Wszystkich Online: 7
Gości: 0
Roboty: robot Bot, robot Bot, robot Bot, Google Bot, robot Bot, robot Bot, crawl Bot

Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej
Add comment

Dodaj komentarz

(przeładuj obrazek)