Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej

Schizofrenia | Psychoza życia we własnym świecie

Shizofrenia, pod pojęciem kryje się grupa zaburzeń psychicznych, nazywanych psychozami schizofrenicznymi. Mają one różnorodny przebieg. Podstawowymi objawami shizofrenii są zaburzenia myślenia, uczuciowości, postrzegania, woli, zachowania i stosunku do świata zewnętrznego. Prowadzą one do niewłaściwego poznawania otoczenia i nieprawidłowej oceny rzeczywistości.

Nad przepaścią 
Choroba zaczyna się zwykle w młodym wieku, około 30. roku życia, czasem już w okresie pokwitania. Może postępować powoli lub cechować się ostrymi nawrotami i okresami remisji. Na początku objawem dostrzeganym przez otoczenie jest spadek zainteresowania światem zewnętrznym, członkami rodziny, rówieśnikami, brak dbałości o siebie, często zaniechaniem jakichkolwiek kontaktów z ludźmi i zamknięcie się we własnym świecie.

Z czasem pojawiają się inne zaburzenia. Procesy myślowe stają się nieprawidłowe. Pojawiają się urojenia prześladowcze (np. nasyłania i wykradania myśli), urojenia hipochondryczne i halucynacje. Kojarzenie poszczególnych pojęć i sądów jest przypadkowe lub wynika tylko z logiki.

Mogą występować również omamy słuchowe, węchowe i czuciowe. Omamy słuchowe pojawiają się zazwyczaj w postaci dialogów komentujących cechy i postępowanie chorego, ale mogą mieć też formę poleceń, np. nakazów i zakazów. Typowe są omamy będące na granicy urojeń, które polegają na odczuwaniu przez chorego wpływu prądów, fal i urządzeń elektronicznych. Często ma on wrażenie, że jego zachowaniem kierują jakieś siły zewnętrzne, że ktoś chce mu zrobić krzywdę.

Zaburzeniu ulega poczucie własnej tożsamości, mówi się o zatarciu granic ego. Zazwyczaj występują również różnorodne zaburzenia czynności ruchowej, aż do całkowitego znieruchomienia (stuporu), w schizofrenii katatonicznej. Najczęściej w przebiegu choroby pojawiają się okresy zaostrzeń i remisji. Niekiedy okresy remisji są dużo dłuższe niż okresy aktywności chorobowej, niekiedy zaś jest odwrotnie.

Często w okresie remisji chorzy nie odczuwają jakichkolwiek dolegliwości lub nękają ich tylko okresowe urojenia o niezbyt nasilonej ekspresji. Czasem jednak każde kolejne zaostrzenie choroby jest groźniejsze, chory coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością i zaczyna żyć w tylko sobie znanym świecie. Przypadki te nie zdarzają się jednak zbyt często.

Nie ma żadnych dowodów na istnienie jednej przyczyny schizofrenii. Na wystąpienie choroby mają wpływ czynniki biologiczne, psychiczne i społeczne.

Wśród czynników biologicznych zwraca uwagę możliwość dziedziczenia - duży bowiem odsetek dzieci rodziców chorych na schizofrenię również na nią zapada. Wśród czynników psychospołecznych wymieniane są: zaburzenia rozwoju osobowości (prowadzące do braku umiejętności kontrolowania własnych emocji), nieprawidłowe stosunki rodzinne oraz narażenie na ciągły stres.

Prowadzone są badania nad zachorowalnością ludzi żyjących w określonych warunkach środowiskowych. Czynniki pochodzące ze środowiska mogą powodować liczne napięcia, których skutki przejawiają się w organizmie jako zaburzenia psychosomatyczne, ograniczające zdolności i możliwości adaptacyjne człowieka.

Leczenie chorego musi przebiegać pod kontrolą lekarza.Encyklopedia medycyny naturalnej | U źródła natury

Schizofrenia leczenie naturalne poprzez sztukę artystyczną

Pacjenci zachęcani są do wyrażania w pracach artystycznych takich myśli, których nie chcą lub nie są w stanie zwerbalizować. Przynosi im to spełnienie i ulgę.

Twórczy i rekreacyjny charakter czynności, stosowany w leczeniu sztuką, stwarza możliwość wyrażania przeżyć oraz pośredniego kontaktu z terapeutą. Taka forma leczenia pozwala lepiej poznać pacjentów i szybciej im pomóc, dostarcza wielu informacji, które ułatwiają diagnozę i ocenę przebiegu leczenia, a ponadto - jeśli chory znajduje się w szpitalu - zapobiega szkodliwej szpitalnej bezczynności.

Psychoterapia w schizofrenii

Jest podstawową formą leczenia. Okresowo może być stosowana jako metoda główna, niekiedy zaś jest uzupełnieniem terapii farmakologicznej. Istotne jest, by prowadzić ją przez cały czas trwania choroby, także w okresach remisji, gdyż nawet wtedy chorzy mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z otaczającym ich światem. Psychoterapia może wydłużyć okresy remisji.

Stosuje się zarówno terapię indywidualną, jak i grupową lub obie jednocześnie. Są one prowadzone przez wyspecjalizowanych terapeutów, którzy podkreślają możliwości pacjentów, uczą ich wiary w siebie, często nawiązują głębokie przyjaźnie, uczą, jak postępować w życiu codziennym, a niekiedy stwarzają możliwości podjęcia pracy.

Terapia zajęciowa w schizofrenii

Cele i efekty terapii zajęciowej są zbliżone do leczenia sztuką. Ważne jest wprowadzenie do terapii czynności dnia codziennego, takich jak: gotowanie, szycie, dziewiarstwo i reperacja garderoby, których opanowanie ułatwia pacjentom samodzielną egzystencję po opuszczeniu szpitala.


Pracownia terapii zajęciowej powinna być tak wyposażona, by pacjent mógł wybrać zajęcia najbardziej mu odpowiadające. Zadaniem terapeuty jest dyskretna pomoc w dokonywaniu wyboru i chronienie pacjenta przed takim zaangażowaniem się w pracę, które przekraczałoby jego możliwości lub też stanowiło zbyt duże obciążenie. 


Celem terapii zajęciowej jest nie tylko odtworzenie więzi grupowych i umiejętności współpracy z innymi, ale też stopniowe zrozumienie swych potrzeb i możliwości oraz odzyskanie wiary w siebie.


Terapia behawioralna w schizofrenii

Jest to forma terapii, która może być stosowana zarówno w szpitalu, jak i na oddziałach dziennego pobytu lub podczas dłuższych spotkań psychoterapeutycznych. Polega ona na zachęcaniu pacjentów, aby wykonywali czynności akceptowane przez innych. Chwali się ich za postępowanie przyjęte powszechnie za poprawne, a gani lub ignoruje za zachowania negatywne.

Dietetyka w schizofrenii

Niektórzy dietetycy zalecają dietę z dużą zawartością błonnika i niacyny. Odpowiednimi produktami są: drób, owoce morza, nasiona, orzechy, ziemniaki, pieczywo pełnoziarniste i nie łuskane kasze. Nie zaleca się natomiast spożywania słodyczy i zbyt tłustych produktów.

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój adres e-mail:

Delivered by FeedBurner

Wesprzyj medycopedięReklama
Spirulin plus

Online

Wszystkich Online: 4
Gości: 1
Roboty: crawl Bot, robot Bot, robot Bot

Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej
Add comment

Dodaj komentarz

(przeładuj obrazek)