Kłębuszkowe zapalenie nerek

Choroby zapalne układu moczowego mogą przybierać różnorodną postać. Kończą się zwykle poważnym zaburzeniem czynności wewnątrz i zewnątrzwydzielniczej nerek. Upośledzenie produkcji moczu prowadzi do nagromadzenia się w surowicy krwi, a następnie w tkankach, toksycznych produktów przemiany materii. Wpływa to negatywnie na pracę narządów i układów oraz prowadzi do mocznicy.

Figure 2
Zobacz więcej...Kamica nerkowa

Profilaktyka i wykrywanie kamicy nerkowej

Kamica nerkowa polega na tworzeniu się w drogach moczowych (w kielichach i miedniczkach nerkowych) twardych złogów, złożonych głównie z soli mineralnych. Do powstania tej choroby mogą prowadzić wrodzone zaburzenia metaboliczne (np. skaza moczanowa) oraz stany, w których następuje zwiększenie poziomu wapnia w surowicy krwi (np. nadczynność przytarczyc, choroby kości, nadmierna podaż witaminy D, mleka i leków zobojętniających sok żołądkowy).

Kidney
Zobacz więcej...


Problem ze wzwodem

Zaburzenia czynnościowe wzwodu mogą mieć różny charakter i występują zazwyczaj mimo zachowanego popędu płciowego. Najczęściej polegają na niemożności osiągnięcia wzwodu, choć zdarza się też, że trwa on na tyle krótko, iż uniemożliwia prowadzenie satysfakcjonującego życia seksualnego. Takie nieprawidłowości nie są jednoznaczne z niemożnością przeżycia orgazmu czy wytrysku nasienia.
 
Zaburzenia wzwodu
Zobacz więcej...


Rak jądra

Profilaktyka i wykrywanie raka jądra

Rak jądra jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u mężczyzn w młodym wieku i obok wypadków komunikacyjnych stanowi główną przyczynę ich umieralności przed 40. rokiem życia. Guzy jądra usuwa się operacyjnie.
 
testicles
Zobacz więcej...


Choroby mają podłoże nerwowe

Blokady w przepływie energii

 
Tę prawdę jednym z pierwszych odkrył i sformułował niejaki Dharma, który około dwa i pół tysiąca lat temu osiadł w Chinach i tam się zasymilował. I choć pochodził z Europy, to właśnie w Chinach, ówczesnych Chinach, wydał niewielką, pełną zaszyfrowanych prawd, książeczkę, w której treści zawarł właśnie takie wnioski.
 
  pole energetyczne człowieka
Zobacz więcej...