Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej

Terapia przytulaniem

Przytulanie należy do tych sposobów okazywania uczuć, które od początków tworzenia się więzi społecznych towarzyszą - lub powinny towarzyszyć - kontaktom pomiędzy najbliższymi sobie ludźmi. Mimo to leczenie przytulaniem jest stosunkowo młodą metodą terapeutyczną.

 Przytulenie, dziecko, kobieta

Leczenie przytulaniem opiera się na założeniu, że w rozwoju osobowym, zwłaszcza w okresie dziecięcym, konieczne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, tworzenie silnych więzi emocjonalnych, które rodzą zaufanie i zachęcają do szeroko pojętej aktywności - konieczny jest ten rodzaj komunikacji, u którego podstawy leży miłość. Nie wystarczy jednak samemu odczuwać miłość do dziecka, trzeba ją także umiejętnie okazywać.

Mają temu służyć przede wszystkim proste formy kontaktu fizycznego, takie jak zwykłe przytulanie. Pamiętajmy, że dotyk jest najbardziej naturalną formą kontaktu dla małego dziecka, które nie rozumie pojęć abstrakcyjnych i może błędnie interpretować stany emocjonalne rodziców. Dotyk zawsze odczytywany jest prawidłowo - mówi się, że dotyk nie kłamie. Mocne, serdeczne przytulenie dziecka daje mu odczuć silną, pozytywną więź, której nic nie jest w stanie zastąpić.

Współczucie i zrozumienie w leczeniu przytulaniem

Okazuje się, że w rodzinach, w których zabrakło tak prostego okazywania uczuć, jak obejmowanie się, dzieci często cierpią na zaburzenia psychiczne. Z kolei tam, gdzie rodzice nie skąpią pociechom tego rodzaju doznań, dzieci rozwijają się prawidłowo. Stają się bardziej aktywne i otwarte, zyskują łatwość wyrażania uczuć, cechują się silniejszą osobowością. Są bardziej pojętne i łatwiej się przystosowują, ale jednocześnie potrafią skuteczniej forsować swoje zdanie. Terapia przytulaniem znajduje zastosowanie w przypadku dzieci z różnymi zaburzeniami, co do których istnieje podejrzenie, że mogły być zaniedbywane emocjonalnie przez rodziców.

Istnieje właściwie kilka technik służących takiemu nawiązaniu emocjonalnych więzi, jednak nie ma pomiędzy nimi znaczącej różnicy - we wszystkich kluczowe znaczenie ma silne przytulenie dziecka. Większość polega na tzw. wymuszonym trzymaniu (ang.forced-holding, stosowanym w przypadku dzieci, u których występuje odruch obronny, agresja i inne niewłaściwe formy reakcji na dotyk. Przy trzymaniu wymuszonym dziecko musi być przytulane tak długo, aż przestaje się bronić - wówczas zazwyczaj dochodzi do uwolnienia złej energii, otworzenia się i oczyszczenia. Efekt bywa natychmiastowy.W wielu przypadkach dzieci, które przez wiele lat nie mówiły, odzywają się po raz pierwszy do swoich rodziców, a dzieci, które powoli traciły kontakt ze światem, znów zaczynają przejawiać zainteresowanie otoczeniem. Leczenie poprzez obejmowanie stosuje się przede wszystkim w likwidowaniu zaburzeń psychosomatycznych, a także zaburzeń zachowania oraz rozwoju. Zaleca się je we wszelkich przypadkach, w których występuje zachwianie normalnych więzi społecznych.

Metoda terapii przytulaniem również dla dorosłych

Prosta metoda terapii przytulaniem odgrywa szczególnie ważną rolę w psychiatrii dziecięcej; pozwala leczyć również schorzenia uznawane za nieuleczalne, takie jak autyzm. Oczywiście, w ten sam sposób można pomagać osobom dorosłym i nie ma to nic wspólnego z zachowaniem seksualnym. Jest to po prostu metoda podtrzymywania bliźniego w potrzebie i zachęcania go do otwarcia się oraz pozbycia się ładunku negatywnych emocji. W przypadku dorosłych tą terapią z powodzeniem leczy się między innym wszelkiego rodzaju uzależnienia. Ta metoda leczenia wymaga właściwie tylko cierpliwości i odpowiedzialności ze strony osób przytulających.

Dotyk w terapii przytulania

Dotykowi powinna towarzyszyć konsekwencja w okazywaniu uczuć, a na końcu takiej terapii powinno nastąpić doświadczenie miłości, pielęgnowane również poza sesjami terapeutycznymi. Poza tym przytulanie terapeutyczne - czy jako metoda na przywrócenie zagubionej harmonii rodzinnej, czy jako forma szczególnej profilaktyki psychofizycznej, czy wreszcie jako zwykły, ludzki odruch świadczący o współczuciu i zrozumieniu - powinno być zalecane w każdej sytuacji.W końcu wszyscy stale potrzebujemy takiego doświadczenia, od chwili narodzin aż do śmierci - nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Encyklopedia medycyny naturalnej | U źródła natury

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój adres e-mail:

Delivered by FeedBurner

Wesprzyj medycopedięReklama
Spirulin plus

Online

Wszystkich Online: 6
Gości: 0
Roboty: robot Bot, robot Bot, robot Bot, robot Bot, Google Bot, crawl Bot

Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej
Add comment

Dodaj komentarz

(przeładuj obrazek)