Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej

Leczenie uzdrowiskowe | Oferta ważniejszych uzdrowisk w Polsce

Leczeniem uzdrowiskowym nazywa się wszelkie odmiany kuracji prowadzonych w uzdrowiskach. Wykorzystywanych jest tam wiele metod terapeutycznych (przede wszystkim przyrodoleczniczych), jak również zespół innych czynników mających wpływ na organizm ludzki, takich jak np. elementy środowiska naturalnego.

Wody termalneEncyklopedia medycyny naturalnej | U źródła natury

Leczenie uzdrowiskowe kwalifikacja

W ramach medycyny uzdrowiskowej stosuje się metody fizjoterapii, dietetyki, wodolecznictwa, klimatoterapii, ziołolecznictwa, farmakoterapii, psychoterapii oraz wiele innych. Różne sposoby leczenia stosuje się w zależności od potrzeb pacjenta i specjalizacji danego uzdrowiska, zwykle są one umiejętnie łączone i uzupełniają się w jednym postępowaniu terapeutycznym. 

Przy opracowywaniu całościowej terapii uzdrowiskowej należy uwzględnić także takie czynniki zdrowotne, jak elementy środowiska przyrodniczego charakterystyczne dla danego uzdrowiska, czynniki klimatyczne i krajobrazowe, wody oraz gazy lecznicze, wszelkiego rodzaju preparaty naturalne, na przykład glinki, borowiny, sole, ekstrakty roślinne i ziołowe. Miejsce leczenia uzdrowiskowego i zabiegi, z których zamierzamy skorzystać, należy ustalić z lekarzem.

Należy zwrócić uwagę, że wiele różnych czynników biologicznych i metod terapeutycznych wymaga profesjonalnego podejścia medycznego i właściwej organizacji leczenia. Z jednej strony medycyna uzdrowiskowa zajmuje się opracowywaniem zasad właściwego postępowania, z drugiej zaś, muszą zostać spełnione określone wymogi, żeby uznać miejscowość za uzdrowisko. Przede wszystkim musi mieć ona sprzyjające warunki przyrodnicze, dysponować odpowiednimi zasobami naturalnymi oraz spełniać pewne wymogi organizacyjne (odpowiednie zakłady i sprzęt, wykwalifikowany personel).

W leczeniu uzdrowiskowym kładzie się nacisk na naturalne metody wspomagające pracę organizmu, dzięki którym wykorzystuje się rezerwy energetyczne, pobudza działanie sił obronnych, zwiększa wydolność różnych układów i narządów czy wzmacnia i uodpornia organizm. Terapia uzdrowiskowa oddziałuje poprzez naturalną stymulację środowiskową, powiązaną z naturalnym procesem zdrowienia - do jej zasadniczych funkcji należy poprawa ogólnej sprawności fizycznej, szeroko pojęty trening profilaktyczny oraz złożona regulacja wszelkich podstawowych czynności, takich jak oddychanie, przemiana materii, trawienie, krążenie i rytmy biologiczne.

Leczenie uzdrowiskowe często stanowi formę terapii uzupełniającej, zalecanej na przykład po leczeniu szpitalnym, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych, wymagających długotrwałej kuracji, także w przypadku chorób zawodowych oraz rekonwalescencji i rehabilitacji. Zaleca się również profilaktyczny pobyt lub wypoczynek w uzdrowisku. W tym wypadku możemy z wielkim pożytkiem dla zdrowia swobodnie korzystać z dobrodziejstw natury, rezygnując nawet z dodatkowych specjalistycznych zabiegów. Także urlopowe wizyty w uzdrowiskach mają zbawienny wpływ na zdrowie.

Pamiętajmy, że jedną z głównych zalet takiego leczenia jest zmiana środowiska, której towarzyszą: czasowa zmiana otoczenia (nie tylko przyrodniczego, ale też społeczno-kulturalnego), zmiana trybu życia, wyrwanie się spod jarzma codziennych nawyków, oderwanie od problemów i stresów. W Polsce działa kilkadziesiąt uzdrowisk, w tym pełny status uzdrowiska ma 37 miejscowości, natomiast niepełny - 25 miejscowości. Wszystkie zakłady lecznicze dzielą się na szpitale i sanatoria, które organizują specjalistyczne pobyty, związane z terapią lub wypoczynkiem. Wiele uzdrowisk jest ogólnodostępnych i każdy może poprosić lekarza o skierowanie do nich.

Leczenie uzdrowiskowe odpłatność przeciwwskazania

Pamiętajmy, że pobyt w szpitalu nie wiąże się z żadnymi opłatami, natomiast pobyt w sanatorium jest częściowo odpłatny. Ponadto choć wszystkie szpitale uzdrowiskowe podlegają Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej, to nie jest tak w przypadku wszystkich sanatoriów - niektóre z nich są w rękach prywatnych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie dodatkowej informacji odnośnie do jego możliwości i warunków leczenia bezpośrednio w zakładzie uzdrowiskowym.

Obecnie można też bez skierowania lekarskiego zdecydować się na pobyt w dowolnym uzdrowisku na własny koszt - chociażby poprzez biuro podróży. Zaznaczmy, że standardowy pobyt w sanatorium czy szpitalu uzdrowiskowym trwa 24 dni. Zawsze też, jeżeli nie stać nas na pobyt w sanatorium, możemy udać się do miejscowości uzdrowiskowej, w której spędzimy kilka dni, odpoczywając i chłonąc zdrową atmosferę. Pobyt wypoczynkowy może być cenną alternatywą dla leczenia w zakładzie uzdrowiskowym - wszak nie każdy może odbyć leczenie także ze względu na przeciwwskazania.

Należą do nich na przykład takie choroby, które wymagają leczenia klinicznego czy operacyjnego lub leczenia zamkniętego (niektóre choroby nerwowe i choroby psychiczne) oraz inne, jak choćby trudno gojące się rany. Pobyt w uzdrowisku nie jest wskazany także w przypadku wszelkich chorób o ostrym przebiegu i w ciężkich stanach ogólnych. Przeciwwskazania obejmują między innymi żółtaczkę, niewydolność krążenia, oddychania, zaawansowaną cukrzycę, nowotwory złośliwe i niezłośliwe, przepuklinę ze skłonnością do uwięźnięcia, choroby prostaty, a także okres ciąży, inwalidztwo, alkoholizm i narkomanię.

Uzdrowiska najważniejsze w Polsce

Nie sposób zaprezentować pełnej oferty wszystkich uzdrowisk, można jednak wymienić te, które działają w Polsce, i przedstawić ich krótki opis, pozwalający zorientować się, jakiego rodzaju leczenie prowadzone jest w konkretnych ośrodkach. Lista obejmuje wszystkie miejscowości o pełnym statusie uzdrowiska.

Uzdrowisko Busko Zdrój oferuje wszelkie odmiany zabiegów wodoleczniczych, kąpiele, kuracje pitne, płukania, inhalacje, masaże wodne oraz zabiegi z zakresu terapii ruchowej, zajęciowej, fototerapii i elektroterapii. Leczy się tu choroby narządów ruchu oraz reumatyzm, ponadto choroby skóry oraz układu krążenia.

W Ciechocinku również prowadzi się wodolecznictwo, także z zastosowaniem borowiny, oraz gimnastykę leczniczą, leczenie ciepłem oraz leczenie klimatem (działa tu jedna z najpopularniejszych w kraju tężni). W tym uzdrowisku zaleca się pobyt pacjentom z chorobami narządu ruchu i reumatyzmem, chorobami układu oddechowego, a także dzieciom cierpiącym na te schorzenia i choroby układu krążenia.

Uzdrowisko Cieplice Zdrój oferuje hydroterapię, kąpiele oraz kuracje pitne, masaże, terapię ruchową, fototerapię i elektroterapię oraz leczenie ciepłem. Leczy się tu te same choroby, co w Ciechocinku. Nieco węższą ofertę przedstawia Czerniawa Zdrój, gdzie panuje klimat górski i leczy się choroby układu oddechowego, także u dzieci. Wśród zabiegów znajdziemy kuracje pitne, kąpiele mineralne, inhalacje, zabiegi borowinowe, masaże i kinezyterapię, fototerapię oraz elektroterapię.

Długopole Zdrój to uzdrowisko, w którym pobyt zaleca się pacjentom z chorobami układu pokarmowego i osobom po wirusowym zapaleniu wątroby. Przebywają tu też osoby z chorobami układu krążenia. Wśród zabiegów wyróżniają się kąpiele mineralne, kąpiele kwasowęglowe i kąpiele gazowe suche. Ponadto prowadzi się elektroterapię i fototerapię, leczenie ciepłem oraz kuracje wodą pitną.

W górskim klimacie w Dusznikach Zdroju leczy się choroby układu pokarmowego, choroby układu oddechowego, a także choroby kobiece. Stosowane są różne kąpiele, również aromatyczne, okłady, kompresy i zawijania, masaże, ponadto prowadzi się kinezyterapię, fototerapię, elektroterapię i leczenie ciepłem. Kurację klimatyczną wspomagają inne terapie stosowane w uzdrowiskach, m.in. wodolecznictwo.

W uzdrowisku Goczałkowice Zdrój prowadzi się kąpiele lecznicze, inhalacje, zawijania, także borowinowe, masaże, leczenie światłem oraz ciepłem i elektroterapię. W Goczałkowicach leczy się choroby narządu ruchu i reumatyzm, choroby układu oddechowego, również u dzieci leczy się choroby narządu ruchu i układu krążenia.
Horyniec Zdrój specjalizuje się w kuracji chorób narządu ruchu i reumatyzmu. Wykorzystuje się tu standardowe środki przyrodolecznicze (kuracje wodą pitną, kąpiele, płukania, inhalacje, zabiegi borowinowe, masaże, hydro-, elektro- i fototerapię oraz leczenie ciepłem).

Uzdrowisko w Inowrocławiu, oprócz kąpieli znanych z wymienionych wcześniej uzdrowisk (kąpieli mineralnych), proponuje między innymi kąpiele tlenowe, inhalacje, masaże, borowiny, leczenie ciepłem, światłem i elektroterapię. Pobyt wskazany jest w przypadku chorób narządów ruchu, reumatyzmu, chorób układu krążenia i układu pokarmowego.

Popularny Iwonicz Zdrój o klimacie górskim to miejsce, w którym leczy się choroby narządów ruchu, reumatyzm, choroby układu pokarmowego i oddechowego przy użyciu standardowych środków - kąpieli, zawijań, masaży, elektro- i fototerapii.

Leżące w górach Jastrzębie Zdrój oferuje zabiegi przyrodolecznicze pomocne w leczeniu chorób narządu ruchu i reumatyzmu, u dzieci zaś chorób reumatycznych i układu krążenia.

Kolejne górskie uzdrowisko Jedlina Zdrój obok typowych zabiegów (kąpieli, kuracji wodą pitną) proponuje także terapię ultradźwiękową. Leczy się tu choroby układu oddechowego i pokarmowego.

Nadmorskie uzdrowisko w Kamieniu Pomorskim specjalizuje się w talasoterapii, poza tym prowadzi między innymi kąpiele solankowe i płukania przyzębia oraz zabiegi borowinowe, inhalacje i masaże. Leczy się tu choroby układu ruchu, choroby krążenia i reumatyzm.

Talasoterapię stosuje się także w Kołobrzegu - w połączeniu z innymi zabiegami leczy ona choroby układu oddechowego, układu krążenia, narządu ruchu, a także choroby przemiany materii i wydzielania wewnętrznego, u dzieci choroby układu oddechowego i skóry. Klimat morski łagodzi choroby układu krążenia, oddechowego i reguluje przemianę materii.

W znanym podwarszawskim uzdrowisku w Konstancinie stosuje się hydroterapię, kinezyterapię, elektroterapię, fototerapię i leczenie światłem. Jest tu między innymi niezwykle popularna tężnia. Leczone są zwłaszcza zaburzenia przemiany materii i wydzielania wewnętrznego, choroby krążeniowe, narządu ruchu i reumatyzm.

Górskie uzdrowisko Krynica Zdrój wskazane jest dla osób z chorobami układu pokarmowego, układu moczowego, układu krążenia oraz przemiany materii i wydzielania wewnętrznego. Jest to chyba najsłynniejsze polskie uzdrowisko, stąd też pochodzi wiele znanych wód mineralnych (np. "Zuber", "Słotwinka", "Kryniczanka"). Stosuje się tu kuracje wodą pitną, kąpiele (także gazowe, perełkowe), borowiny, leczenie światłem i ciepłem, elektroterapię oraz kinezyterapię.

Uzdrowisko Kudowa Zdrój proponuje, obok wszystkich podstawowych zabiegów, kąpiele gazowe. Leczy się tu choroby krążeniowe, zaburzenia przemiany materii i wydzielania wewnętrznego (z wyjątkiem cukrzycy) oraz choroby układu pokarmowego u dzieci.

Lądek Zdrój oferuje miedzy innymi inhalacje i kąpiele radonowe oraz kąpiele perełkowe. Pobyt w tym uzdrowisku zaleca się w przypadku chorób narządu ruchu i reumatyzmu, chorób skóry oraz chorób układu krążenia.

Uzdrowisko Muszyna Zdrój znane jest głównie z kąpieli, foto- i elektroterapii oraz leczenia światłem. Leczy się tu choroby układu oddechowego i pokarmowego.

W Nałęczowie leczy się choroby układu krążenia. Stąd pochodzi też słynna woda "Nałęczowianka".

W Piwnicznej Zdroju, w klimacie górskim, leczy się choroby układu oddechowego.

W Polanicy Zdroju terapia wodolecznicza, kinezyterapia i inne metody stosowane są w leczeniu chorób układu pokarmowego i krążenia - tych ostatnich również u dzieci.

Połczyn Zdrój znany jest z leczenia chorób narządu ruchu, reumatycznych oraz kobiecych. Oprócz typowych kąpieli prowadzi się tu między innymi płukania ginekologiczne.

W znanym górskim uzdrowisku w Rabce leczy się choroby układu krążenia i oddechowego (także u dzieci - jest to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk dla najmłodszych) oraz choroby przemiany materii.

Pobyt w Rymanowie Zdroju zaleca się osobom z chorobami układu oddechowego i krążenia - także dzieciom z tymi chorobami i dolegliwościami układu moczowego.

Uzdrowisko Szczawno Zdrój, oprócz chorób układu oddechowego (również u dzieci), leczy także choroby układu pokarmowego. W ramach terapii - kąpiele, kuracje wodą pitną, kinezyterapia, elektroterapia i fototerapia.

Świeradów Zdrój, poza typowymi zabiegami uzdrowiskowymi, proponuje również kąpiele i inhalacje radonowe, a także ultrasonoterapię. Leczy się tu choroby narządu ruchu, reumatyzm, choroby kobiece i układu krążenia.

W położonym nad morzem Świnoujściu przeprowadza się zabiegi talasoterapii, poza tym stosuje się oryginalne zabiegi, takie jak lecznicze tampony dopochwowe. Przebywają tu osoby z chorobami układu oddechowego, krążenia, przemiany materii i wydzielania wewnętrznego, a także skóry.

Talasoterapia przeprowadzana jest również w nadmorskim uzdrowisku w Ustce. Leczy się tu choroby narządu ruchu, reumatyzm, choroby układu krążenia, przemiany materii i wydzielania wewnętrznego oraz choroby układu oddechowego.

W Ustroniu Śląskim stosuje się typowe zabiegi uzdrowiskowe w kuracji narządu ruchu oraz układu oddechowego.

Położone w klimacie wyżynnym uzdrowisko Solec Zdrój jest odpowiednie dla pacjentów z chorobami narządu ruchu i reumatycznymi.

Podobną specjalizację ma uzdrowisko Swoszowice, oferujące kąpiele, płukania, masaże, leczenie światłem, elektro- i fototerapię.

W Szczawnicy, skąd pochodzi woda stołowa "Szczawniczanka", leczy się choroby układu oddechowego - obok typowych zabiegów (kąpieli, inhalacji, płukań) prowadzone są też zabiegi w komorach pneumatycznych. Masaże lecznicze są jednym z elementów terapii w niektórych uzdrowiskach.

Wieniec Zdrój to uzdrowisko zalecane dla osób z chorobami narządu ruchu - kieruje się tu także dzieci ze schorzeniami reumatycznymi i krążeniowymi.

W klimacie górskim Wysowej leczy się choroby układu pokarmowego i oddechowego. Stosuje się tu kąpiele (także kwasowęglowe, perełkowe, borowinowe), inhalacje, leczenie ciepłem, elektro- i fototerapię, a także ultradźwięki.

Wapienne to uzdrowisko dla osób ze schorzeniami narządów ruchu i reumatycznymi, przeprowadza się tu właściwie tylko kąpiele siarczkowe oraz zabiegi borowinowe.

Pobyt w Żegiestowie Zdroju, zalecany jest osobom z chorobami układu pokarmowego i układu moczowego. Przeprowadza się tu typowe zabiegi uzdrowiskowe - kuracje wodą pitną, kąpiele (mineralne i kwasowęglowe), inhalacje, leczenie światłem i ciepłem, elektro- i kinezyterapię.

Foto: Uzdrowisko - wody termalne

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój adres e-mail:

Delivered by FeedBurner

Wesprzyj medycopedięReklama
Spirulin plus

Online

Wszystkich Online: 10
Gości: 2
Roboty: crawl Bot, Google Bot, crawl Bot, Google Bot, robot Bot, Google Bot, robot Bot, Google Bot

Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej
Add comment

Dodaj komentarz

(przeładuj obrazek)