Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej

Leczenie bursztynem

Bursztyn to skamieniała żywica pra­dawnych drzew, która obok pereł często była zaliczana przez astrolo­gów i jubilerów do kamieni szlachet­nych. Nazwa wywodzi się z języka germańskiego, Prusowie używali na­zwy "jantar", a Arabo­wie - "amber". Wszyst­kie te określenia odno­szą się do tego same­go bursztynu bałtyc­kiego.


amber

 

Podstawowymi skład­nikami bursztynu są: węgiel, wodór, tlen, terpeny i żywica. Róż­ne jest jego zabarwie­nie, od barwy żółtawej, poprzez czerwonawą, aż po brunatną. Zdarza się też bursztyn mlecznobiały. Wy­różniamy około dwunastu gatun­ków.

Bursztyn emanuje jony ujemne, które pozytywnie oddziałują na ludz­ki organizm. Już w odległej przeszło­ści wierzono, że noszenie go przy so­bie zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych. Specjaliści zajmujący się leczeniem bursztynem są zdania, że ma on właściwości antyrakowe i za­lecają ciągły z nim kontakt. Również z tego powodu niektóre kobiety no­szą naszyjniki z bursztynami o wielobocznych kształtach. Poszczególne ogniwa naszyj­nika nic powinny być ani gładkie, ani kuliste. Załamu­jące się w nich promienie sło­neczne kierują się przez skó­rę do wnętrza organizmu. Nie oszlifowany jantar noszony na szyi zapobiega schorze­niom tarczycy.

W starożyt­nym Rzymie medycy leczyli bursztynem gorączkę, choro­by dziecięce, a także wzmac­niali wzrok. Kamień ten wy­korzystywany był przy cho­robach gardła, stosowano go przy zaburzeniach snu, bólach głowy, nie­żytach żołądka, przeziębieniach i jako odtrutkę. Podczas epidemii chorób zakaźnych palono jego kawałki i oka­dzano pomieszcze­nia, broniąc się w ten sposób przed morowym powie­trzem.

Współcze­sne badania potwierdziły lecznicze właściwości bursztynu. Udowod­niono, że jest doskonałym środkiem przeciwko grypie, skutecznie leczy zapalenie oskrzeli, dychawicę oskrzelową i ma właściwości bakte­riobójcze oraz antywirusowe.

Największym autorytetem w dziedzi­nie leczenia bursztynem jest polski zakonnik, ojciec Czesław Klimuszko. Zaleca on przede wszystkim nalew­kę bursztynową skuteczną w wielu chorobach, działającą również profi­laktycznie na ludzki organizm. Na­lewkę stosuje się doustnie, dodając parę kropli do herbaty lub naciera się nią bolące miejsca.

W profilaktyce przeciwgrypowej należy codziennie rano wypijać szklankę herbaty z trzema kroplami nalewki bursztynowej. W czasie gry­py powinno nacierać się nią (nawet kilka razy dziennie) okolice piersi i pleców. Można dzięki temu zapobiec grypowym komplikacjom i skrócić okres rekonwalescencji. Również na­cieranie miejsc objętych bólem zmniejsza jego intensywność, bez względu na przyczynę. Nalewka dzia­ła kojąco na bóle związane z niedo­maganiem serca, np. z osłabieniem mięśnia sercowego, arytmią czy bó­lami głowy.Encyklopedia medycyny naturalnej | U źródła natury

Nalewka z bursztynu Ojca Klimuszki

Kawałki nie oszlifowanego burszty­nu, w ilości 50 g, należy wypłukać w letniej wodzie i wsypać do butelki o pojemności 3/4 litra, a następnie za­lać czystym spirytusem. Po 10 dniach nalewka jest gotowa. Nie potrzeba jej zlewać ani przecedzać. Bursztyn w spirytusie się nic roz­puszcza, jedynie wydziela z siebie mikroskopijne elementy, które zabar­wiają spirytus na złoty kolor.

Po zu­życiu nalewki można ponownie za­lać spirytusem kawałeczki burszty­nu, jednak trzeba je tym razem po­kruszyć młotkiem, aby lepiej nacią­gały. Każdą porcję bursztynu można wykorzystać tylko dwa razy.

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój adres e-mail:

Delivered by FeedBurner

Wesprzyj medycopedięReklama
Spirulin plus

Online

Wszystkich Online: 15
Gości: 3
Roboty: Google AdSense, robot Bot, robot Bot, robot Bot, robot Bot, robot Bot, Google Bot, robot Bot, crawl Bot, robot Bot, robot Bot, Yandex Bot

Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej
Add comment

Dodaj komentarz

(przeładuj obrazek)