Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej

Leczenie bursztynem

Bursztyn to skamieniała żywica pra­dawnych drzew, która obok pereł często była zaliczana przez astrolo­gów i jubilerów do kamieni szlachet­nych. Nazwa wywodzi się z języka germańskiego, Prusowie używali na­zwy "jantar", a Arabo­wie - "amber". Wszyst­kie te określenia odno­szą się do tego same­go bursztynu bałtyc­kiego.


amber

 

Podstawowymi skład­nikami bursztynu są: węgiel, wodór, tlen, terpeny i żywica. Róż­ne jest jego zabarwie­nie, od barwy żółtawej, poprzez czerwonawą, aż po brunatną. Zdarza się też bursztyn mlecznobiały. Wy­różniamy około dwunastu gatun­ków.

Bursztyn emanuje jony ujemne, które pozytywnie oddziałują na ludz­ki organizm. Już w odległej przeszło­ści wierzono, że noszenie go przy so­bie zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych. Specjaliści zajmujący się leczeniem bursztynem są zdania, że ma on właściwości antyrakowe i za­lecają ciągły z nim kontakt. Również z tego powodu niektóre kobiety no­szą naszyjniki z bursztynami o wielobocznych kształtach. Poszczególne ogniwa naszyj­nika nic powinny być ani gładkie, ani kuliste. Załamu­jące się w nich promienie sło­neczne kierują się przez skó­rę do wnętrza organizmu. Nie oszlifowany jantar noszony na szyi zapobiega schorze­niom tarczycy.

W starożyt­nym Rzymie medycy leczyli bursztynem gorączkę, choro­by dziecięce, a także wzmac­niali wzrok. Kamień ten wy­korzystywany był przy cho­robach gardła, stosowano go przy zaburzeniach snu, bólach głowy, nie­żytach żołądka, przeziębieniach i jako odtrutkę. Podczas epidemii chorób zakaźnych palono jego kawałki i oka­dzano pomieszcze­nia, broniąc się w ten sposób przed morowym powie­trzem.

Współcze­sne badania potwierdziły lecznicze właściwości bursztynu. Udowod­niono, że jest doskonałym środkiem przeciwko grypie, skutecznie leczy zapalenie oskrzeli, dychawicę oskrzelową i ma właściwości bakte­riobójcze oraz antywirusowe.

Największym autorytetem w dziedzi­nie leczenia bursztynem jest polski zakonnik, ojciec Czesław Klimuszko. Zaleca on przede wszystkim nalew­kę bursztynową skuteczną w wielu chorobach, działającą również profi­laktycznie na ludzki organizm. Na­lewkę stosuje się doustnie, dodając parę kropli do herbaty lub naciera się nią bolące miejsca.

W profilaktyce przeciwgrypowej należy codziennie rano wypijać szklankę herbaty z trzema kroplami nalewki bursztynowej. W czasie gry­py powinno nacierać się nią (nawet kilka razy dziennie) okolice piersi i pleców. Można dzięki temu zapobiec grypowym komplikacjom i skrócić okres rekonwalescencji. Również na­cieranie miejsc objętych bólem zmniejsza jego intensywność, bez względu na przyczynę. Nalewka dzia­ła kojąco na bóle związane z niedo­maganiem serca, np. z osłabieniem mięśnia sercowego, arytmią czy bó­lami głowy.Encyklopedia medycyny naturalnej | U źródła natury

Nalewka z bursztynu Ojca Klimuszki

Kawałki nie oszlifowanego burszty­nu, w ilości 50 g, należy wypłukać w letniej wodzie i wsypać do butelki o pojemności 3/4 litra, a następnie za­lać czystym spirytusem. Po 10 dniach nalewka jest gotowa. Nie potrzeba jej zlewać ani przecedzać. Bursztyn w spirytusie się nic roz­puszcza, jedynie wydziela z siebie mikroskopijne elementy, które zabar­wiają spirytus na złoty kolor.

Po zu­życiu nalewki można ponownie za­lać spirytusem kawałeczki burszty­nu, jednak trzeba je tym razem po­kruszyć młotkiem, aby lepiej nacią­gały. Każdą porcję bursztynu można wykorzystać tylko dwa razy.

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój adres e-mail:

Delivered by FeedBurner

Wesprzyj medycopedięReklama
Spirulin plus

Online

Wszystkich Online: 6
Gości: 1
Roboty: robot Bot, crawl Bot, robot Bot, robot Bot, Google Bot

Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej
Add comment

Dodaj komentarz

(przeładuj obrazek)