Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej

LUDOTERAPIA

Terapia zabawą - Ludoterapia

Leczenie zabawą, czyli ludoterapia (z łac. Indus - gra, zabawa), jest obok ergoterapii (leczenia pracą) i arteterapii (leczenia sztuką) jedną z podstawowych form terapii zajęciowej. Każda odmiana tych metod opiera się na wykonywaniu określonych czynności, które powinny silnie angażować zarówno ciało, jak i umysł człowieka. 

Four Kids 3 - 74/365 

Ludoterapia jest jednak najprzyjemniejszą formą stymulacji fizycznej, ponieważ stosuje się w niej niemal wyłącznie różne rodzaje gier i zabaw. Ze względu na szczególny charakter tej metody, zaleca się ją przede wszystkim dzieciom, choć bywa stosowana również u pacjentów niepełnosprawnych i upośledzonych, cierpiących na niektóre choroby umysłowe, psychiczne i zaburzenia emocjonalne. Wskazana jest także dla osób nieprzystosowanych społecznie.
 
Zabawa w piaskownicy z rówieśnikami uczy nawiązywania kontaktów i rozwija wyobraźnię.

Sesje terapeutyczne mogą przybierać różną formę, od najprostszych gier i układanek, poprzez zabawy w piasku, aż po bardziej skomplikowane zajęcia wymagające większego wysiłku intelektualnego, obejmujące zabawę, twórczość artystyczną oraz naukę. Często najlepsze efekty przynosi łączenie ludoterapii z arteterapią, mogące przybierać formę inscenizacji teatralnych, sesji zdjęciowych i warsztatów literackich, na których czyta się bajki lub uczy podstaw sztuki władania słowem. Takie zajęcia są oczywiście dostosowywane do potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników - tu właśnie otwiera się pole do popisu dla dobrych terapeutów.

Sesje odbywają się zazwyczaj w specjalnych pomieszczeniach, odpowiednio zaprojektowanych i wyposażonych w różne narzędzia terapeutyczne, najczęściej gry i zabawki. Dzieciom daje się całkowitą swobodę poruszania się po sali i wybierania przedmiotów. Zadanie terapeuty polega przede wszystkim na uważnej obserwacji pacjenta, który sam decyduje, w jakiej grze chce uczestniczyć. 

Spontaniczna zabawa, oprócz tego, że sprawia wielką przyjemność, jest również znakomitą metodą samopoznania i prawdziwą szkołą życia. To naturalny sposób spotkania ze światem, pozwalający wyrażać uczucia i myśli, rozwijający umiejętności życia w społeczeństwie, uczący także samokontroli i dyscypliny. To specyficzny rodzaj eksperymentowania i sposób na poszukiwanie rozwiązań najróżniejszych problemów.

Na sesjach ludoterapii dzieci mogą wyrażać uczucia na przykład poprzez rysowanie

Specjalista w zakresie ludoterapii potrafi odczytywać metaforyczną treść dziecięcej zabawy, umie pomóc w ekspresji pragnień i wskazuje rozwiązania trudnych sytuacji w bezpiecznym środowisku sali terapeutycznej . W atmosferze zaufania i akceptacji łatwiej skłonić pacjenta do przekazywania odczuć, następnie na podstawie analizy zachowań można dobrać odpowiedni program leczenia. 

Sesje ludoterapii są organizowane właśnie tak, by pacjent nie dostrzegał ingerencji osoby prowadzącej zajęcia, która jest albo zgadzającym się na wszystko świadkiem, albo uczestnikiem zabaw ulegającym zachciankom chorego. Podczas zajęć pacjenci są zarówno konstruktorami reguł, jak i uczestnikami gry. Tworzą świat, którym mogą rządzić, ćwiczą umiejętności współżycia w grupie, przezwyciężają lęki, symbolicznie triumfują nad swoimi słabościami i przeżyciami traumatycznymi, które odbierają im spokój i wywołują rozmaite choroby.

System ten jest okazją do praktycznego przetestowania różnych zachowań. Przygotowuje dziecko do radzenia sobie z problemami życia codziennego oraz zdarzeniami traumatycznymi. Gry i zabawy to doskonały środek ekspresji, sposób na nawiązywanie kontaktów i zwierzanie się ze swoich lęków i pragnień. Dzieci bardzo często mają trudności w opowiadaniu o swoich odczuciach - w sytuacjach konfliktowych czy podczas negatywnych przeżyć wolą komunikować się pozawerbalnie, na przykład pokazując coś za pomocą zabawek (dzieje się tak m.in. w wypadku dzieci wykorzystywanych seksualnie).

W terapii powinni brać tez udział rodzice małych pacjentów.

Terapia zabawą ma pomagać dorastać w harmonii z otoczeniem, a także realizować pragnienia i marzenia. Dlatego niezwykle ważne jest uczestnictwo w tego typu leczeniu również rodziców dzieci poddanych terapii, ponieważ mogą dostarczyć ważnych informacji na temat życia domowego i wspierać proces zajęciowy, na przykład biorąc udział w niektórych zabawach lub organizując w domu ćwiczenia uzupełniające. Z tego względu ludoterapia może być doskonałym sposobem na naprawienie stosunków z dziećmi.

Ludoterapia pomaga leczyć wszelkie zaburzenia snu u dzieci, np. lunatyzm.

LUDOTERAPIA JEST STOSOWANA W:

 • dolegliwościach fizycznych bez wyraźnej przyczyny;
 • zaburzeniach snu, koszmarach nocnych, somnambulizmie, mimowolnym oddawaniu moczu; 
 • zaburzeniach łaknienia;
 • nieprawidłowościach emocjonalnych, takich jak agresywność czy złość;
 • zaburzeniach umysłowych i psychicznych;
 • porażeniu mózgowym dziecięcym, zespole Downa; 
 • depresji i nerwicach;
 • trudnościach w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi;
 • kłopotach z przystosowaniem się do otoczenia; 
 • problemach w nauce;
 • dysleksji, dysgrafii, dysortografii, akalkulii (niezdolność do liczenia);
 • problemach z tożsamością, zaniżonym poczuciu własnej wartości;
 • wstrząsach po przeżyciach traumatycznych.
Encyklopedia medycyny naturalnej | U źródła natury

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój adres e-mail:

Delivered by FeedBurner

Wesprzyj medycopedięReklama
Spirulin plus

Online

Wszystkich Online: 11
Gości: 3
Roboty: crawl Bot, Google Bot, crawl Bot, Google Bot, robot Bot, robot Bot, robot Bot, robot Bot

Subskrybuj Encyklopedię medycyny naturalnej
Add comment

Dodaj komentarz

(przeładuj obrazek)