Upusty krwi

Upust krwi może uchronić przed wylewem

W przeszłości upusty krwi należały do najczęściej stosowanych (i nadużywanych) metod leczenia. Co gorsza, leczono nimi niemalże wszystkie choroby - od drobnych dolegliwości bólowych przez schorzenia wewnętrzne po choroby umysłowe. Uważano, że są dobre na zaparcia i histerie, oraz że pomagają dzieciom i osobom starszym.
 
 

Zobacz więcej...ERGOTERAPIA - część 2

Zastosowanie ergoterapii w leczeniu chorób cywilizacyjnych

Zakres stosowania ergoterapii jest bardzo duży. Oprócz wyżej wymienionych zastosowań resocjalizacyjnych oraz edukacyjnych stanowi przede wszystkim metodę terapii fizycznej i psychoterapii, która jest zalecana osobom ze schorzeniami psychicznymi i umysłowymi, chorobami o podłożu nerwowym oraz psychosomatycznym.

Kobieta, dłonie, witanie

Zobacz więcej...